Разработка сложных проектов

  • Frontend: Html5, Css3 (Less, Stylus, SCSS), JavaScript
  • Фреймворки: React.JS, Vue.JS, Angular.JS, Laravel 5, Yii 2
  • Backend: PHP7, Node.JS
  • СУБД: PostgreSQL, MySQL, MongoDB
  • Прочее: Git, Jira
Цена

от 1 000 000 рублей